درباره ما

داستان ما

مجموعه ساتین در سال ۱۳۹۵ فعالیت خودرا در زمینه واردات و توزیع
اسباب بازی های فکری ساختنی تحت عنوان ” لگو” در ایران آغاز کردبا
توجه به اینکه لگو ،یکی از محبوبترین اسباب بازی های قرن به شمار میرود
و سالهاست که طرفداران زیادی در بین بچه ها و گاه بزرگترها دارد؛ همچنین
بواسطه نبوغ و خلاقیتی که در ساخت لگو و سازه های ساختنی نهفته است،
این بازی فکری نسل به نسل منتقل میگردد ،کمااینکه هم اکنون ۸۵ سال قدمت دارد…